Najbliższe imprezy targowe
03-09-2022 - 05-09-2022 03-09-2022 - 05-09-2022 03-09-2022 - 05-09-2022 22-09-2022 - 24-09-2022
 
WPIS DO KATALOGU

Każdy wystawca jest zobowiązany do dokonania podstawowego wpisu do katalogu wystawców oraz internetowego systemu informacyjnego dla odwiedzających. Podstawowy wpis może zostać rozbudowany za dodatkową opłatą (np. opis działalności firmy, logotyp). Poszczególne koszty wyszczególnione są w formularzach wpisu do katalogu.

Zapraszamy do pobrania formularzy wpisu do katalogu wystawców na wybraną imprezę targową www.neureuter-leipzig.de.

Za przygotowanie i druk katalogów wystawców Targów Lipskich odpowiada:

Verlag für Messepublikationen

Thomas Neureuter GmbH

Messe-Allee 1
D - 04356 Leipzig
Postfach 10 09 51
D - 04009 Leipzig
Tel.: +49 341 / 678-7784
Fax: +49 341 / 678-7788

 

 

po branży:
od A do Z:
zagranicą:

++ Najnowsza informacja prasowa ++

17-03-2022
Już w marcu 2023 roku odbędą się wiodące w Europie targi przemysłowe Intec i Zuliefermesse
10-11-2021
Targi CosmeticBusiness świętują udaną reedycję
05-10-2021
Długo wyczekiwane spotkanie: targi modell-hobby-spiel świętują udane nowe otwarcie